Registracija

Registracija novog korisničkog naloga

Molimo Vas da prije registracije, pažljivo pročitate Uputstvo – pomoć za registraciju korisničkog naloga.

U polje KORISNIČKO IME / BROJ LICENCE upisujete broj licence. Broj licence unosi se u obliku L-50 ili PL-50 (Slovna oznaka L ili PL mora biti upisana velikim slovima).

Prikaži politiku privatnosti

Portal KFE - Cookie