Kontakt

ONLINE PLATFORMA
FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE
KONTINUIRANA FARMACEUTSKA EDUKACIJA

Trg Nikole Kovačevića 12 (Blok V)
81000 Podgorica – Crna Gora

Telefon: +382 (20) 621 298
Fax: +382 (20) 621 298
E-mail: [email protected]

STANDARDNA KONTAKT FORMA PLATFORME

IMATE PROBLEM SA PRIJAVOM? POPUNITE FORMU ZA POMOĆ.

IMATE PROBLEM SA REGISTRACIJOM? POPUNITE FORMU ZA POMOĆ.

TEHNIČKA PODRŠKA | PLATFORMA – PORTAL KFE

Portal KFE - Cookie