Često postavljana pitanja

Registrovan-a sam na staroj platformi (fkcg.org/ke). Da li je potrebna nova registracija?

Ukoliko ste se registrovali na staroj Online platformi KFE na veb-adresi fkcg.org/ke i ako je vaš korisnički nalog verifikovan (odobren), u okviru nove platforme na novoj veb-adresi (pkfe.me) vaš nalog će biti aktivan sa istim korisničkim podacima kao i na staroj platformi.

U toku nove verifikacije, dobićete novi e-mail sa potvrdom vašeg naloga na novoj veb-adresi. Od tog momenta možete pristupiti prijavi na novu platformu.

Kada će biti završena nova verifikacija starih korisnika (članova) platforme?

Svi stari korisnici (članovi) Online platforme KFE koji su se registrovali u okviru veb-adrese fkcg.org/ke ne treba da se ponovo registruju.

Verifikacija već registrovanih i odobrenih naloga biće završena u okviru nove veb-adrese pkfe.me zaključno sa 03.12.2020.

Da li registracija novih korisnika (članova) ista kao i ranije?

Da, svi uslovi za registraciju novih članova (korisnika) isti su kao i u okviru stare platforme, s tim što su na novoj veb-adresi pkfe.me dodata još dva obavezna polja i to: polje datum rođenja i polje broj telefona.

Unos u nova polja je obavezan. Polje datum rođenja se provjereva pri verifikaciji naloga i unos se upoređuje sa JMBG koji je u našoj bazi podataka, dok polje broj telefona ne podliježe provjeri i ne upoređuje se sa podacima u našoj bazi.

Koji su to novi sadržaji u okviru nove platforme kfe?

Nova Online platforma KFE, za razliku od stare koja je bila prevashodno zamišljena kao platforma sa određenim informacijama koje su bitne za članove (broj bodova i sl.) sadržavaće nove sadržaje i online servise koji će biti aktivirani u 2021. godini.

Sve informacije biće objavljene u okviru dijela ‘novosti’ sa detaljnim opisom i napomenama.

Da li i dalje mogu da ažuriram određene podatke u okviru mog naloga?

Da, kao i kod stare platforme, i u okviru nove platforme imate mogućnost da uredite određene stavke u okviru korisničkog naloga i korisničkog profila.

Takođe, imate mogućnost da upravljate i sa određenim opcijama koje se tiču privatnosti vašeg naloga.

Portal KFE - Cookie