Politika privatnosti

 1. Uvodna odredba

ONLINE PLATFORMA KONTINUIRANE FARMACEUTSKE EDUKACIJE (KFE) se obavezuje da će prikupljeni podaci o ličnosti biti upotrebljeni u skladu s ovom Politikom privatnosti, da podatke o ličnosti nećemo prodavati, pozajmljivati ili na drugi način dostavljati trećim licima, osim u zakonski određenim slučajevima i u slučajevima kad podatke o ličnosti dostavljamo našim ugovornim obrađivačima, koji su navedeni u trenutno važećoj politici privatnosti.

 1. Svrha dokumenta – Politika privatnosti

U slučaju da nam preko Internet stranice, putem elektronske pošte ili na drugi način pošaljete bilo koji podatak o ličnosti, u skladu sa GDPR-om poštovat ćemo vašu privatnost. Naša politika u pogledu zaštite podataka je sljedeća:

 • korisnike detaljno upoznajemo s tim, kako i za šta ćemo koristiti podatke, koje upisuju u različite obrasce;
 • ti podaci nikada nijesu dostupni trećim licima;
 • podatke o našim korisnicima nikada ne ustupamo u zakup, ne prodajemo ih i ne dozvoljavamo da ih koristi bilo koje treće lice, osim ukoliko je drugačije navedeno u ovoj politici privatnosti;
 • naše baze redovno provjeravamo i ažuriramo tako da u njima bude što manje stavki sa greškama.
 1. Rukovalac podacima

Rukovalac ličnim podacima je FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE (Trg Nikole Kovačevića 12, 81000 Podgorica, Crna Gora).

 1. Svrha obrade podataka i vrste podataka o ličnosti

Svi podaci o ličnosti, koje nam korisnici & članovi dostave, biće tretirani povjerljivo i koristiće se samo za svrhe za koje su dostavljeni. Ukoliko nastane potreba za dodatnom obradom podataka za druge svrhe, korisnike (članove) ćemo prethodno zamoliti za saglasnost odnosno pristanak.

Posjeta internet stranici

Prilikom svake posjete internet stranici fkcg.me na internet serveru se automatski skladišti datoteka sa dnevnikom internet servera (npr. IP broj, koji identifikuje određeni računar odnosno drugi uređaj na internetu; verzija pretraživača, vrijeme posjete i slično). Te podatke obrađujemo sa svrhom vođenja statistike posjeta na našoj internet stranici.

Farmaceutska komora Crne Gore (Online Platforma KFE) tako prikupljene podatke ne obrađuje posebno i ne povezuje ih s drugim podacima.

Prijava na novosti

Na našoj internet stranici fkcg.me korisnik (član) se može pretplatiti na primanje e-novosti, koje sadrže obavještenja, pozive na događaje i servise platforme. U te svrhe FKCG (Online Platforma KFE) može putem elektronske pošte da obavještava o novostima iz svoje ponude servisa, budućim događajima – edukacijama i drugim važnim novostima, koje su neposredno povezane sa djelatnošću Platforme. O novostima korisnike (članove) obavještavamo periodično i ne češće nego dva puta mjesečno. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti za svrhe obavještavanja je vaša saglasnost, koju nam date prilikom dostavljanja vaših podataka o ličnosti.

Za slanje e-novosti koristimo platformu MailChimp, sa kojom djelimo podatke o ličnosti, kao što su ime, prezime i adresa elektronske pošte, ili samo neke od njih. MailChimp je u tom dijelu naš ugovorni obrađivač, i za koga smo provjerili sprovođenje odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu vaših podataka o ličnosti.

Korisnik (član) može u bilo kom trenutku da povuče saglasnost za primanje poruka.

 1. Korisnici podaci

Svi podaci će biti upotrebljeni u skladu sa svrhom, za koju su bili prikupljeni i neće biti dostavljani trećim licima bez pristanka korisnika, osim ukoliko je drugačije određeno u ovoj politici privatnosti ili kada to od nas zahtjeva Zakon ili nadležni organ.

U okviru zakonskih nadležnosti podaci o ličnosti se otkrivaju sljedećim korisnicima podataka:

 • ponuđačima usluga informacione tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;
 • ponuđaču platforme za masovno slanje poruka.

FKCG (Online Platforma KFE) se obavezuje da podatke o ličnosti korisnika neće dostavljati ili prenijeti u treće države ili međunarodne organizacije, osim ukoliko je to potrebno kako bi omogućili pružanje svojih usluga vama. S obzirom na navedeno pobrinućemo se da podaci budu dostavljani samo trećim licima u državama izvan Evropskog ekonomskog prostora, koja zavređuju povjerenje, a čiji zakoni možda ne obezbjeđuju jednak nivo zaštite vaših podataka o ličnosti. Kad to bude potrebno, obezbjedićemo da su uvedene sve odgovarajuće zaštitne mjere za ispunjavanje zahtjeva za međunarodni prenos podataka o ličnosti na osnovu važećih Zakona o privatnosti. Za prenos podataka o ličnosti izvan Evropskog ekonomskog prostora kao zaštitne mjere ćemo koristiti mehanizme, koje je odobrila Komisija, kao što su potvrda u okviru štita privatnosti i standardne ugovorne klauzule, kao što je “(EU) rukovalac rukovaocu (izvan EU/EPP)” Odluka 2004/915/ES (vidjeti član 46. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Kao što je navedeno u tački 4. iznad, podatke između ostalog dostavljamo našem obrađivaču MailChimp, čiju politiku privatnosti možete pročitati na linku, i koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Društvo je potvrđeno u okviru štita privatnosti, za koji važe posebna pravila i zahtjevi u vezi sa rukovanjem podacima o ličnosti.

 1. Odjava

Ukoliko korisnik više ne želi da prima obavještenja o novostima putem elektronske pošte, on može da se odjavi korišćenjem linka za automatsku odjavu u svakoj primljenoj elektronskoj poruci ili može poslati elektronsku poruku sa sadržajem “ODJAVA” na adresu elektronske pošte: [email protected].

Odjava sa novosti važi kao povlačenje vaše saglasnosti, koje važi unaprijed i ne utiče na zakonitost dotadašnje obrade.

 1. Period čuvanja

Podatke korisnika (članova) čuvamo onoliko dugo, koliko je nalog aktivan ili dok je to potrebno, kako bi korisniku obezbjeđivali servise. Podatke možemo čuvati i poslije toga, kad korisnik prestane da koristi servise platforme odnosno dok se ne odjavi. Podatke čuvamo i po potrebi ih koristimo za ispunjavanje naših zakonskih obaveza ili za rješavanje eventualnih sporova i dok ih čuvamo zbog izvršavanja ugovora sa vama, možemo ih čuvati i tokom cjelokupnog perioda trajanja relevantnih rokova zastarjevanja.

 1. Način zaštite podataka

FKCG (Online Platforma KFE) se obavezuje da čuva sve podatke o ličnosti. Učinićemo sve da podatke o ličnosti zaštitimo od bilo kakvih kršenja i zloupotreba. Podatke o ličnosti čuvamo u računarskom obliku. Naš računarski sistem zaštićen je tehničkim i organizacionim mjerama, koje sprječavaju nenamjerno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu i neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Poslije prestanka potrebe za vođenjem podataka, dakle poslije ispunjenja svrhe, za koju su podaci bili prikupljani odnosno poslije vašeg povlačenja saglasnosti, vaši podaci o ličnosti u roku od 15 dana se nepovratno i trajno brišu. Ukoliko želite da primite dodatne informacije o našim mjerama zaštite, možete nas kontaktirati na [email protected].

 1. Prava stranke

Donjećemo sve potrebne mjere kako bi obezbjedili bezbjedno rukovanje podacima, u skladu sa ovom politikom privatnosti. Korisnik ima pravo na pristup podacima o ličnosti, koje imamo o korisniku, kao i pravo na ispravku ili brisanje vaših podataka. Takođe ima pravo da ograniči korišćenje podataka i pravo na prenos podataka o ličnosti na treće lice.

Pojedinac, na koga se podaci o ličnosti odnose, može bilo kada da zahtjeva da mu FKCG (Online Platforma KFE) omogući ispravku netačnih podataka o ličnosti u vezi s njim i da mu omogući dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, da mu omogući pravo na brisanje podataka o ličnosti (tzv. pravo na zaborav), da mu omogući pravo na ograničenje korišćenja, da mu omogući pravo na prigovor na obradu, da mu omogući pravo na prenosivost podataka i da mu dostavi podatke u opšte prihvaćenom i mašinski čitljivom obliku ili da ih neposredno dostavi drugom rukovaocu, da mu omogući pravo na povlačenje pristanka, kad se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu pristanka, pri čemu povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka, koja se vršila do povlačenja pristanka, da mu pruži dodatne informacije o njegovom pravu na žalbu nadležnom nadzornom organu.

FKCG (Online Platforma KFE) će pojedincu takođe na njegov zahtjev u skladu sa važećim zakonodavstvom pružiti i druge informacije u vezi sa njegovim podacima o ličnosti, koje obrađuje.

FKCG (Online Platforma KFE) se obavezuje da će na zahtjeve pojedinca, na kog se odnose podaci o ličnosti, odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u zakonski određenim rokovima.

 1. Naši kontakt podaci

Sva gore navedena prava možete ostvarivati tako, što ćete nas kontaktirati na [email protected] ili [email protected].

 1. Izmjene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da predmetnu Politiku privatnosti po potrebi povremeno prilagodimo stvarnim okolnostima i zakonodavstvu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Politika privatnosti je ažurirana dana 11. 12. 2020.

Portal KFE - Cookie