Članstvo

Basic L i PL članovi portala KFE

Basic članovi Portala KFE su svi redovni i privremeni imaoci licence Farmaceutske komore Crne Gore sa oznakom L ili PL.

Članovi se moraju registrovati u okviru Portala da bi imali pristup svim edukativnim modulima i zaštićenim sadržajima.

Broj bodova provjeravate sami preko našeg portala, a isti su prikazani prema licencnim godinama.

Portal KFE - Cookie