Prijava

Prijava na korisnički nalog | Članovi platforme

(molimo Vas da prije prijave, ako se prvi put prijavljujete na vaš nalog, pažljivo pročitate Uputstvo – pomoć za prijavu na korisnički nalog)

Da li ste ovdje prvi put?

Kako biste imali kompletan pristup Portalu – platformi morate kreirati korisnički nalog (registrovati se).

Imate problem sa prijavom? Kontaktirajte nas.

Molimo Vas da prije kontakta imate u vidu da je vaš nalog registrovan i odobren i da pri prijavi unosite pravilno podatke o korisničkom imenu i lozinci, kao i da čekirate opciju da nijeste Robot. Korisničko ime se upisuje sa velikim slovom L ili PL u obliku vašeg broja licence, npr. L-500 ili PL-400. Pri upisivanju lozinke obratite pažnju na unos karaktera (velika i mala slova, brojčane oznake i slično). Ako ste istu zaboravili, molimo vas da je resetujete (kod provjere vašeg mail naloga obratite pažnju i na Spam folder vašeg e-maila). 

    Portal KFE - Cookie