Zoom – Korisničko uputstvo

Zoom aplikacija

Zoom je trenutno lider u modernim video komunikacijama sa vrlo jednostavnom i pouzdanom cloud platformom za video i audio sastanke, konferencije, pregovore, treninge i webinare. Zoom je moguće koristiti na različitim uređajima (pc – desktop računar, mobilni telefon, laptop, tablet). Zoom omogućava korišćenje određenih alata koji se koriste u komunikaciji sa više osoba.

Izdvajamo:

 • dijeljenje dokumenata, fotografija i video snimaka,
 • dijeljenje ekrana sa učesnicima pri komunikaciji,
 • korišćenje online table za pisanje i prezentacije,
 • snimanje komunikacije sa MP4 ili M4A formatom.

Tokom korišćenja Zoom aplikacije imate opcije da uključite svoj mikrofon i komunicirate da vas svi prisutni čuju, uključite vašu kameru da vas drugi vide, pošaljete javnu chat-poruku drugima, te da po završetku predavanja napustite zoom prostor.

Zoom instalacija

Zoom možete preuzeti u okviru ove stranice ili odlaskom na oficijelnu stranicu Zoom-a.

Nakon što ste preuzeli fajl za instalaciju Zoom-a, pronađite lokaciju gdje je smješten na računaru a zatim, klikom na njega, pokrenite i njegovu instalaciju. Od vas će se tražiti saglasnost za korišćenje računara za instalaciju, a onda, za svega nekoliko sekundi nakon pokretanja program će biti instaliran na vaš računar.

VAŽNA NAPOMENA: Ako posjedujete link za dogovoreno predavanje koji je u našem slučaju proslijeđen svim prijavljenim članovima na e-mail adresu (Modul 4 – Online predavanje – Stručni skup), klikom na taj link pokrenuće se automatsko preuzimanje adekvatne Zoom-ve aplikacije, a na vama ostaje još samo da je instalirate.

Primjer (zoom link koji je proslijeđen na vašu e-mail adresu)

Download – Windows

Download – Mac

Download – Android

Download – iOS

Ulazak na predavanje preko mobilnog uređaja

(mobilni telefon, tablet)

Otvarate vaš e-mail nalog na mobilnom uređaju (mobilni telefon ili tablet). Bez obzira koji mail provajder koristite (gmail, telekom, yahoo, hotmail i sl.) u okviru e-mail poruke koju ste primili sa pozivom za online predavanje – seminar nalazi se link za pristup Zoom online predavanju – seminaru (eng. Join Zoom Meeting), kao i ID broj sastanka – predavanja (eng. Meeting ID) i lozinka (eng.  Passcode).

Ti podaci su dovoljni da bez problema pristupite Zoom aplikaciji i online predavanju.

Primjer linka za pristup:

Primjer ID broja i lozinke:

Android uređaji (telefon, tablet)

Uputstvo ako prethodno nijeste instalirali Zoom aplikaciju

U okviru e-mail poruke koju ste primili kliknite na link za pristup…

Otvara se prozor sa opcijom Download from. Izaberite Google Play opciju (kliknite na link), jer na vašem uređaju nemate instaliranu Zoom aplikaciju i birate opciju da instalirate Zoom aplikaciju…

Otvoriće se novi prozor sa opisom Zoom Cloud Meetings i dugmetom INSTALIRAJ / INSTALL. Kliknite na dugme instaliraj.

Započeli ste instalaciju Zoom aplikacije. Sačekajte da se instalacija dovrši.

Nakon uspješne instalacije pojaviće se aktivno dugme OTVORI / Open. Kliknite na dugme otvori.

Ukoliko je sve prošlo bez problema, stigli ste do posljednjeg dijela sa pristupom online predavanju.

Dovoljno je da kliknete na dugme JOIN A MEETING. Ne morate koristiti opcije Sign Up ili Sign In da bi se registrovali i kreirali Zoom nalog (Sign Up) ili prijavili na već postojeći registrovani nalog (Sign In).

U okviru novog prozora upisaćete ID sastanka (Meeting ID) koji ste dobili u e-mail poruci i vaše ime i prezime (Your Name). Molimo Vas da čekirate – aktivirate opciju Turn Off My Video (isključite moj video), a opcija Don’t Connect To Audio (ne aktivirajte audio) može ostati deaktivirana.

Primjer: 

Nakon unosa ID broja, imena i prezimena, kao i aktiviranja opcije Turn Off My Video, kliknite na dugme JOIN / Pridruži se. Pojaviće se novi prozor sa opcijom unosa lozinke (Passcode) koju ste dobili u vašoj e-mail poruci. Upišite lozinku i kliknite na dugme OK.

Ukoliko je lozinka tačno upisana, pristupili ste online predavanju. Aktivirana je Waiting Room opcija (čekaonica), i kada Host (organizator predavanja) 28.12.2021. u 12:00 h odobri vaš ulazak, pristup će biti aktivan i prisustvovaćete online predavanju.

Ako ste pristupili ranije i ne želite da čekate definisani termin, ili samo testirate vaš pristup prije predavanja da bi bili sigurni da je sve u redu, jednostavno kliknite na strelicu za vraćanje unazad i pojaviće se opcija Leave Meeting (napustite predavanje). Kliknite na dugme Leave Meeting.

Android uređaji (telefon, tablet)

Uputstvo ako imate instaliranu Zoom aplikaciju na uređaju

U okviru e-mail poruke koju ste primili kliknite na link za pristup…

Otvoriće se dio sa porukom i opcijama koje nudi vaš uređaj. Jedna od opcija, ukoliko već imate instaliranu Zoom aplikaciju je i da kliknete na dio sa opisom Zoom.

Opcija SAMO JEDNOM ili UVIJEK je vaš izbor. Naravno bolje je koristiti opciju Uvijek.

U daljem korišćenju sve je objašnjeno u prethodnom dijelu (Uputstvo ako prethodno nijeste instalirali Zoom aplikaciju)…

iOS uređaji (iPhone, iPad)

Uputstvo ako prethodno nijeste instalirali Zoom aplikaciju

U okviru e-mail poruke koju ste primili kliknite na link za pristup…

Otvara se prozor sa opcijom / dugmetom Download from App Store. Kliknite na link / dugme, jer na vašem uređaju nemate instaliranu Zoom aplikaciju i birate opciju da instalirate Zoom aplikaciju…

Otvoriće se novi prozor sa opisom Zoom Cloud Meetings i opcijom za instalaciju. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i jednostavno započnite instalaciju kao i za bilo koju drugu aplikaciju.

Započeli ste instalaciju Zoom aplikacije. Sačekajte da se instalacija dovrši.

Nakon uspješne instalacije pojaviće se aktivno dugme OTVORI / Open. Kliknite na dugme otvori.

Ukoliko je sve prošlo bez problema, stigli ste do posljednjeg dijela sa pristupom online predavanju.

Dovoljno je da kliknete na dugme JOIN A MEETING. Ne morate koristiti opcije Sign Up ili Sign In da bi se registrovali i kreirali Zoom nalog (Sign Up) ili prijavili na već postojeći registrovani nalog (Sign In).

U okviru novog prozora upisaćete ID sastanka (Meeting ID) koji ste dobili u e-mail poruci i vaše ime i prezime (Your Name). Molimo Vas da čekirate – aktivirate opciju Turn Off My Video (isključite moj video), a opcija Don’t Connect To Audio (ne aktivirajte audio) može ostati deaktivirana.

Primjer: 

Nakon unosa ID broja, imena i prezimena, kao i aktiviranja opcije Turn Off My Video, kliknite na dugme JOIN / Pridruži se. Pojaviće se novi prozor sa opcijom unosa lozinke (Passcode) koju ste dobili u vašoj e-mail poruci. Upišite lozinku i kliknite na dugme Continue.

Ukoliko je lozinka tačno upisana, pristupili ste online predavanju. Aktivirana je Waiting Room opcija (čekaonica), i kada Host (organizator predavanja) 28.12.2021. u 12:00 h odobri vaš ulazak, pristup će biti aktivan i prisustvovaćete online predavanju.

Ako ste pristupili ranije i ne želite da čekate definisani termin, ili samo testirate vaš pristup prije predavanja da bi bili sigurni da je sve u redu, jednostavno kliknite na Leave opciju u gornjem desnom uglu i pojaviće se opcija / link Leave Meeting (na dnu). Kliknite na link Leave Meeting.

Windows uređaji (desktop računari, tablet)

Uputstvo ako prethodno nijeste instalirali Zoom aplikaciju

U okviru e-mail poruke koju ste primili kliknite na link za pristup. Primjer jedne od prošlih pozivnica ispod.

Otvoriće se novi prozor sa opcijom / linkom Don’t have Zoom Client installed? Download Now. Kliknite na link Download Now jer na vašem računaru / tabletu nije instalirana Zoom aplikacija.

Započeli ste pruzimanje instalacionog fajla i ako npr. koristite Chrome browser (što je i preporuka) u donjem lijevom uglu pojaviće se poruka sa informacijom Zoom_cm_

Kliknite na strelicu okrenutu ka gore i izaberite opciju Open.

Pojaviće se pop-up prozor sa opcijom Run. Kliknite na dugme Run.

Instalacija je započeta. Sačekajte da se ista i dovrši.

Nakon instalacije pokrenite Zoom aplikaciju. Kliknite na opciju Join A Meeting.

Upišite ID broj sastanka (Meeting ID) i vaše ime i prezime (Enter Your Name). Čekirajte opcije kao na slici ispod i na kraju kliknite na dugme Join.

U okviru novog pop-up prozora unesite lozinku (Passcode). Kliknite na dugme Join Meeting.

Ukoliko je sve u redu, uspješno ste pristupili online predavanju. Primjer sa prošlih predavanja.

Osnovne postavke i pravila za učesnike online predavanja

Osnovna podešavanja online predavanja – seminara

 • Vrijeme kada startuje predavanje: 28.12.2021.12:00 h
 • Vrijeme kada se završava predavanje: 28.12.2021.13:30 / 13:45 h 
 • ID sastanka: Proslijeđen na mail prijavljenih učesnika
 • Lozinka: Proslijeđena na mail prijavljenih učesnika 
 • Čekaonica: Aktivirana (ulazak po odobrenju host-a / organizatora)
 • Video: Za organizatora aktiviran
 • Video: Za učesnike aktiviran
 • Audio: Aktiviran audio za telefone i računare
 • Dopušteno učesnicima da se pridruže bilo kada: Aktivirano do vremena kada je dozvoljen najkasniji ulazak
 • Utišajte učesnike pri ulasku: Aktivirano
 • Automatsko snimanje sastanka na lokalnom računaru: Aktivirano

Zoom komande

Opis Zoom komandi

Portal KFE - Cookie