Pomoć – Registracija korisničkog naloga?

Kako da se registrujem?

Korisnički nalog na Online Platformi KFE kreirate (registrujete) preko stranice za registraciju. Važno je da imate aktivnu e-mail adresu kako bi registracija bila moguća.

PRIKAZ FORME ZA REGISTRACIJU

Pristupite formi za REGISTRACIJU preko linka ‘registracija‘.

POLJE KORISNIČKO IME / BROJ LICENCE

U obavezno polje KORISNIČKO IME  / BROJ LICENCE upisujete broj licence. Broj licence unosi se u obliku L-50 ili PL-50. Slovna oznaka L ili PL mora biti upisana velikim slovima. Takođe morate ispoštovati formu sa ostalim podacima kao npr.: L-1, L-25, L-125, PL-1, PL-45 ili PL-456. Nakon registracije nije moguća izmjena ovog unosa u okviru korisničkog naloga, tako da ukoliko nepravilno upišete broj licence, registracija će biti odbijena.

POLJE IME

U obavezno polje IME upisujete vaše ime, npr. Petar. Moguća je izmjena unosa nakon registracije u okviru korisničkog naloga. Pri provjeri podataka vaše ime mora biti u bazi podataka povezano sa vašim brojem licence.

POLJE PREZIME

U obavezno polje PREZIME upisujete vaše prezime, npr. Nikolić. Moguća je izmjena unosa nakon registracije u okviru korisničkog naloga. Pri provjeri podataka vaše prezime mora biti u bazi podataka povezano sa vašim brojem licence.

POLJE DATUM ROĐENJA

U obavezno polje DATUM ROĐENJA upisujete vaš datum rođenja jednostavnim odabirom dana, mjeseca i godine rođenja, npr. 03.05.1976. Nije moguća izmjena unosa nakon registracije u okviru korisničkog naloga. Pri provjeri podataka vaš datum rođenja mora biti u bazi podataka povezan sa vašim JMBG.

POLJE BROJ TELEFONA

U obavezno polje BROJ TELEFONA upisujete vaš broj telefona, npr. 067 000 000. Nije moguća izmjena unosa nakon registracije u okviru korisničkog naloga. Pri provjeri podataka vaš broj telefona ne mora biti evidentiran u našoj bazi podataka.

POLJE E-MAIL ADRESA

U obavezno polje E-MAIL ADRESA upisujete vašu aktivnu e-mail adresu, npr. [email protected] Moguća je izmjena unosa nakon registracije u okviru korisničkog naloga. Pri provjeri podataka vaša adresa elektronske pošte ne mora biti evidentirana u našoj bazi podataka.

POLJE LOZINKA

U obavezno polje LOZINKA upisujete lozinku po vašoj želji. Moguća je izmjena unosa nakon registracije u okviru korisničkog naloga. Lozinka mora da sadrži min 8 karaktera. Takođe vaša lozinka mora da sadrži bar jedno malo slovo, jedno veliko slovo i jedan broj.

POLJE POTVRDI LOZINKU

U obavezno polje POTVRDI LOZINKU upisujete ponovo vašu lozinku koju ste upisali u prethodnom polju. Lozinka mora biti identična prethodnom unosu.

PRIKAZ ZAVRŠNOG DIJELA FORME ZA REGISTRACIJU

Nakon pravilnog popunjavanja svih polja, u završnom dijelu forme za registraciju potrebno je da čekirate 3 opcije i dovršite registraciju klikom na dugme ‘registracija’.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo vas da čekirate (potvrdite) opciju ‘politika privatnosti’ tj. da se slažete sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI. Istu možete pogledati na linku koji je dostupan na dnu forme za registraciju sa opcijom ‘POLITIKA PRIVATNOSTI’.

OBAVJEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Molimo vas da čekirate (potvrdite) opciju ‘OBAVJEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI‘ tj. da ste pročitali i da dajete saglasnost za obradu podataka opisanu u Obavještenju. Isto možete pogledati na linku koji je dostupan na dnu forme za registraciju sa opcijom ‘OBAVJEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI’.

reCAPTCHA POTVRDA

Molimo vas da čekirate (potvrdite) opciju ‘reCAPTCHA‘ da nijeste robot. U većini slučajeva pri potvrđivanju dovoljno je da čekirate datu opciju, dok u nekim slučajevima potrebno je i da nakon čekiranja izaberete (selektujete) tri fotografije koje se traže u okviru potvrde (npr. kao u primjeru slike sa semaforima) i da kliknete da dugme ‘POTVRDI‘ / ‘ПОТВРДИ’.

REGISTRACIJA

Na kraju jednostavno kliknite na dugme ‘REGISTRUJ SE‘. Ukoliko neko od polja nije popunjeno pravilno, pojaviće se info sa obavještenjem. Otklonite grešku i ponovo kliknite na link ‘registruj se’. Nakon uspješnog proslijeđivanja forme, u okviru stranice za registraciju pojaviće se info sa opisom:

Zahvaljujemo što ste se prijavili za članstvo na našoj Online Platformi KFE. Nakon potvrde Vaših podataka dostavićemo Vam e-poruku sa obavještenjem da li je Vaša registracija uspješna ili ne.

Hvala na razumijevanju!

Portal KFE - Cookie