Pomoć – Prijava na korisnički nalog?

Kako da se prijavim?

Pristup korisničkom nalogu i korisničkom profilu na Online Platformi KFE ostvarujete preko stranice za prijavu. Važno je da je vaš nalog nakon registracije verifikovan (odobren) kako bi prijava bila uspješna.

PRIKAZ FORME ZA PRIJAVU

Pristupite formi za PRIJAVU preko linka ‘prijava‘.

POLJE KORISNIČKO IME (BROJ LICENCE) ILI E-MAIL ADRESA

U obavezno polje KORISNIČKO IME  (BROJ LICENCE) ILI E-MAIL ADRESA upisujete vaše korisničko ime koje je ujedno i broj vaše licence koju ste naveli pri registraciji, npr. L-50. Takođe, možete da upišete i vašu e-mail adresu koja je registrovana pri registraciji. U slučaju da ste, nakon registracije izmjenili vašu e-mail adresu, u polje unosite novu (trenutnu) e-mail adresu. 

POLJE LOZINKA

U obavezno polje LOZINKA upisujete vašu lozinku koju ste kreirali pri registraciji naloga. U slučaju da ste, nakon registracije izmjenili lozinku, unosite novu (trenutnu) lozinku. Takođe, ako ste nakon registracije odradili ‘reset’ lozinke, unosite novu lozinku koju ste kreirali nakon resetovanja.

reCAPTCHA POTVRDA

Molimo vas da čekirate (potvrdite) opciju ‘reCAPTCHA‘ da nijeste robot. U većini slučajeva pri potvrđivanju dovoljno je da čekirate datu opciju, dok u nekim slučajevima potrebno je i da nakon čekiranja izaberete (selektujete) tri fotografije koje se traže u okviru potvrde (npr. kao u primjeru slike sa semaforima) i da kliknete da dugme ‘POTVRDI‘ / ‘ПОТВРДИ’.

OPCIJA OSTAVI ME PRIJAVLJENOG

Ukoliko želite da je vaš nalog sa korisničkim podacima evidentiran na uređaju preko kojeg se prijavljujete da pri sljedećoj prijavi vaši podaci ostaju memorisani, čekirajte opciju ‘ostavi me prijavljenog’. Naravno, treba da imate u vidu da to treba da bude uređaj (pc ili telefon) koji samo vi koristite i za koji nema pristup više lica koja mi mogla da naruše sigurnost vašeg naloga. Ukoliko se prijavljujete sa uređaja koji koristi više lica, ne koristite ovu opciju.

PRIJAVA

Na kraju jednostavno kliknite na dugme ‘PRIJAVA‘. Ukoliko neko od polja nije popunjeno pravilno, pojaviće se info sa obavještenjem. Otklonite grešku i ponovo kliknite na link ‘prijava’. Nakon uspješne prijave, otvoriće se nova stranica sa vašim korisničkim nalogom.

ZABORAVILI STE LOZINKU?

Ukoliko imate problem sa korisničkom lozinkom i smatrate da ste je zaboravili, jednostavno je resetujte i kreirajte novu lozinku klikom na link ‘zaboravili ste lozinku’.

Portal KFE - Cookie