Prijava

Prijava na korisnički nalog | Članovi platforme

(molimo Vas da prije prijave, ako se prvi put prijavljujete na vaš nalog, pažljivo pročitate Uputstvo – pomoć za prijavu na korisnički nalog)

Da li ste ovdje prvi put?

Kako biste imali kompletan pristup Portalu – platformi morate kreirati korisnički nalog (registrovati se).

Imate problem sa prijavom? Kontaktirajte nas.

Molimo Vas da prije kontakta imate u vidu da je vaš nalog registrovan i odobren i da pri prijavi unosite pravilno podatke o korisničkom imenu i lozinci, kao i da čekirate opciju da nijeste Robot. Korisničko ime se upisuje sa velikim slovom L ili PL u obliku vašeg broja licence, npr. L-500 ili PL-400. Pri upisivanju lozinke obratite pažnju na unos karaktera (velika i mala slova, brojčane oznake i slično). Ako ste istu zaboravili, molimo vas da je resetujete (kod provjere vašeg mail naloga obratite pažnju i na Spam folder vašeg e-maila). 

upisujete broj licence , npr. L-450 ili PL-500
izaberite samo jednu od ponuđenih opcija
upišite pravilno kako upisujete korisničko ime kada se prijavljujete
upišite pravilno kako upisujete lozinku kada se prijavljujete
opišite koju grešku dobijate pri prijavu
opcija E-mail je podrazumjevana (default)
opcija DA je podrazumjevana (default) opcija
Portal KFE - Cookie