Pomoć – Online test – Modul 4

Kako da kreiram online test edukativnog modula 4?

Da bi pristupili online testu edukativnog modula 4 u okviru Platforme KFE, potrebno je da imate registrovan korisnički nalog koji je odobren i aktivan.

Samo registrovani članovi imaju pristup online testu koji je aktivan 28.12.2021. (13:45 – 21:00 časova).

Nakon definisanog perioda online test biće deaktiviran.

1.

Prijavite se na vaš korisnički nalog preko linka PRIJAVA.

Kod mobilnih uređaja, klikom na 3 vodoravne linije u gornjem lijevom uglu stranice otvarate glavni meni sa opcijom / linkom PRIJAVA.

2.

Stranica za prijavu sa popunjenim korisničkim podacima. Upisano korisničko ime (vaš broj licence ili e-mail adresa) i vaša lozinka. Potvrđena i reCaptcha verifikacija.

3.

Nakon uspješne prijave, pristupili ste vašem korisničkom nalogu. U okviru naloga, na samom dnu stranice, imate aktivan link sa opisom PLATFORMA (PRISTUP ZA ČLANOVE). Kliknite na link!

4.

Pristupili ste dijelu sa edukacijama. Trenutno je aktivan dio sa ONLINE TESTOM EDUKATIVNOG MODULA 4.

Online TEST edukativnog modula 4 biće aktivan 28.12.2021. (13:45 – 21:00 časova). Nakon tog perioda test se deaktivira.

5.

Klikom na link / dugme PRISTUP ONLINE TESTU dostupan vam je online test.

6.

Stranica sa online testom sadrži obavezna polja koja morate popuniti i 10 pitanja online testa sa odgovorima. Pitanja i odgovori nijesu obavezna polja. 60 % tačnih odgovora je uslov da je test uspješno odrađen (položen).

7.

Kako da popunite online test?

U obavezna polja unosite vaše ime i prezime, broj licence i e-mail adresu. Molimo vas da ove podatke upišete bez grešaka kako bi vaš test bio priznat i lako provjeren od strane ovlašćenih lica u Komori.

8.

U preostalih 10 polja sa pitanjima, odgovarate na pitanja izborom određene opcije odgovora u okviru određenog pitanja.

Klikom na polje za pitanje otvara se dio sa odgovorima i jednostavnim klikom na određeni odgovor isti se pojavljuje kao izabrana opcija (odgovor).

Ukoliko ste se predomislili i mislite da je drugi odgovor tačan, uvijek se prije završetka testa možete vratiti na određeno pitanje i izabrati drugi odgovor.

9.

Na kraju, kada odgovorite na sva pitanja, jednostavno kliknite na dugme PROSLIJEDI TEST.

10.

Za uspješno kreiran i proslijeđen test, pojaviće se poruka sa opisom:

Ukoliko se pojavi poruka sa greškom, molimo vas da otklonite istu i da ponovo proslijedite test. Greška može biti samo kod obaveznih polja (ime, licenca i mail adresa) ukoliko ih nijeste popunili ili ako su polja popunjena sa greškom (npr. format mail adrese i sl.).

Važna napomena: Test za određenog člana možete dostaviti samo jednom. Ukoliko ponovo kreirate test i dostavite ga, validan će biti samo prvi kreirani test. Takođe, ukoliko sa određenog naloga kreirate i test za lice koje nije član Platforme i nema registrovan nalog, isti će biti poništen, a nalog sa kog je proslijeđen test biće deaktiviran.

Portal KFE - Cookie