Pomoć – Online prijava – Modul 5 2022

Kako da se prijavim za online edukaciju (stručni skup) modul 5 - 2022?

Da bi kreirali online prijavu za edukativni modul 5-2022 u okviru Platforme KFE, potrebno je da imate registrovan korisnički nalog koji je odobren i aktivan.

Prijava je aktivna od 21.11.2022. (10:00) do 25.11.2022. (20:00 časova).

1.

Kod desktop uređaja (PC ili Mac) prijavite se na vaš korisnički nalog preko linka PRIJAVA u gornjem desnom uglu stranice.

Kod mobilnih uređaja, klikom na 3 vodoravne linije u gornjem lijevom uglu stranice otvarate glavni meni sa opcijom / linkom PRIJAVA.

2.

Stranica za prijavu – prijavite se sa popunjenim korisničkim podacima. Upisano korisničko ime (vaš broj licence ili e-mail adresa) i vaša lozinka. Potvrđena i reCaptcha verifikacija.

3.

Nakon uspješne prijave, pristupili ste vašem korisničkom nalogu. U okviru naloga, na samom dnu stranice, imate aktivan link sa opisom PLATFORMA (PRISTUP ZA ČLANOVE). Kliknite na link!

4.

Pristupili ste dijelu sa edukacijama. Aktivan je dio sa AKREDITOVANIM TESTOVIMA I ONLINE EDUKATIVNIM MODULIMA. Kliknite na opciju Edukativni moduli 2022.

5.

Trenutno je aktivan dio sa ONLINE EDUKATIVNIM MODULOM 5-2022 i ONLINE PRIJAVOM.

6.

Klikom na link / dugme ONLINE PRIJAVA ZA STRUČNI SKUP dostupna Vam je online prijava za nacionalni online stručni skup (zoom meeting / predavanje).

7.

Stranica sa online prijavom sadrži polja za unos određenih podataka. Sva polja označena * su obavezna polja.

8.

Popunite polje Ime* sa unosom vašeg imena

Popunite polje Prezime* sa unosom vašeg prezimena

Popunite polje Broj telefona* sa unosom broja telefona – npr. 067 000 000. Broj telefona koristi se samo za potrebe ovlašćenog lica u Komori za određena dodatna pitanja i napomene u vezi prijave.

Popunite polje E-mail adresa* sa unosom validne mail adrese – npr. marija.m2022@gmail.com. E-mail adresa koristi se samo za potrebe ovlašćenog lica u Komori za određena dodatna pitanja i napomene u vezi prijave, kao i za verifikaciju prijavljenog lica sa upoređivanjem podataka sa bazom Komore i online Platforme. Ponovo upišite e-mail adresu u drugo polje. Unosi moraju biti identični.

Popunite polje Mjesto / Grad* sa unosom vaše lokacije (mjesta stanovanja) – npr. Herceg Novi.

Popunite polje Broj licence (za rezidente) L- ili Broj licence (za strane državljane) PL-, zavisno od vašeg statusa, sa unosom broja vaše licence – npr. 500. Upisujete samo broj, a popunjava se jedno od 2 data polja, zavisno od vašeg broja licence i statusa (članstva).

Popunite polje Naziv zdravstvene ustanove u kojoj ste zaposleni?* sa tačnim nazivom ustanove (npr. Apoteka Lartex i sl.). Ukoliko nijeste trenutno zaposleni, samo upisujte opis trenutno nezaposlen-a.

Takođe, popunite polje sa Adresom zdravstvene ustanove u kojoj ste zaposleni?* pri čemu unosite tačnu adresu ustanove (npr. Slobode 55, Podgorica). Ukoliko nijeste trenutno zaposleni, samo upisujete oznaku NA (‘nema adrese’). 

Popunite polje Datum prijave* sa izborom određenog datum na dan vaše prijave. Aktivni su samo dani kada je prijava aktuelna!

Popunite polje Prijava za edukativni modul (označite modul za koji se prijavljujete)* sa izborom određenog edukativnog modula, npr. Modul 05-2022.

Popunite polje Da li ste se ranije prijavljivali za određene module (edukacije) u okviru Platforme KFE?* sa izborom jedne od opcija.

Popunite polje Pitanje za predavače sa unosom određenog pitanja koje će biti proslijeđeno predavačima. Polje nije obavezno polje za unos!

Popunite polje Izborom opcije DA, potvrđujem da su sve informacije u ovoj Prijavi istinite, precizne i potpune, kao i da imam registrovan nalog u okviru Platforme KFE sa brojem licence koja je navedena u okviru Prijave* sa izborom opcije DA ili NE. Ppcija DA je podrazumjevana (default) opcija.

9.

Na kraju kliknite na link / dugme PROSLIJEDI PRIJAVU.

10.

Ukoliko je sve u redu, sa pravilno popunjenim poljima i bez greške, pojaviće se nova stranica sa potvrdom:

11.

Ako postoji određena greška pri unosu, molimo Vas da istu otklonite i ponovo kliknete na dugme PROSLIJEDI PRIJAVU.

Greška može biti ukoliko nijeste određeno polje popunili sa traženim podacima (POLJE ZA UNOS JE OBAVEZNO) ili ako nijeste tačno upisali formu e-mail adrese ili broja telefona (E-MAIL ADRESA JE POGREŠNA).

12.

Proslijeđena prijava biće dostavljena na mail adresu Komore i mail adresu Platforme KFE.

13.

Ukoliko imate problem pri popunjavanju forme i proslijeđivanju, molimo vas da nas kontaktirate.

Portal KFE - Cookie