Pomoć – Online prijava – Modul 3

Kako da se prijavim za online edukaciju (seminar) model 3?

Da bi kreirali online prijavu za edukativni modul 3 u okviru Platforme KFE, potrebno je da imate registrovan korisnički nalog koji je odobren i aktivan.

Prijava je aktivna od 23.06. do 28.06.2021. (12:00 časova).

1.

Prijavite se na vaš korisnički nalog preko linka PRIJAVA.

Kod mobilnih uređaja, klikom na 3 vodoravne linije u gornjem lijevom uglu stranice otvarate glavni meni sa opcijom / linkom PRIJAVA.

2.

Stranica za prijavu sa popunjenim korisničkim podacima. Upisano korisničko ime (vaš broj licence ili e-mail adresa) i vaša lozinka. Potvrđena i reCaptcha verifikacija.

3.

Nakon uspješne prijave, pristupili ste vašem korisničkom nalogu. U okviru naloga, na samom dnu stranice, imate aktivan link sa opisom PLATFORMA (PRISTUP ZA ČLANOVE). Kliknite na link!

4.

Pristupili ste dijelu sa edukacijama. Trenutno je aktivan dio sa ONLINE EDUKATIVNIM MODULOM 3 i ONLINE PRIJAVOM.

5.

Klikom na link / dugme ONLINE PRIJAVA ZA SEMINAR dostupna vam je online prijava za međunarodni online seminar (zoom meeting / predavanje).

6.

Stranica sa online prijavom sadrži polja za unos određenih podataka. Sva polja označena * su obavezna polja.

7.

Popunite polje Ime* sa unosom vašeg imena – npr. Ivan.

Popunite polje Prezime* sa unosom vašeg prezimena – npr. Marković.

Popunite polje Licenca* sa unosom broja vaše licence – npr. L-000.

Popunite polje Broj telefona* sa unosom broja telefona – npr. 067 000 000. Broj telefona koristi se samo za potrebe ovlašćenog lica u Komori za određena dodatna pitanja i napomene u vezi prijave.

Popunite polje E-mail adresa* sa unosom validne mail adrese – npr. [email protected]. E-mail adresa koristi se samo za potrebe ovlašćenog lica u Komori za određena dodatna pitanja i napomene u vezi prijave, kao i za verifikaciju prijavljenog lica sa upoređivanjem podataka sa bazom Komore i online Platforme.

Popunite polje Mjesto / Grad* sa unosom vaše lokacije (mjesta prebivališta) – npr. Bar.

Popunite polje Vaše pitanje za predavače (nije obavezno)* sa unosom vašeg određenog pitanja koje će biti proslijeđeno predavačima. Polje nije obavezno polje za unos!

8.

Na kraju kliknite na link / dugme PROSLIJEDI PRIJAVU.

9.

Ukoliko je sve u redu, sa pravilno popunjenim poljima i bez greške, pojaviće se na dnu poruka sa informacijom:

Hvala na prijavi. Prijava je uspješno proslijeđena FKCG.

10.

Ako postoji određena greška pri unosu, molimo Vas da istu otklonite i ponovo kliknete na dugme PROSLIJEDI PRIJAVU.

Greška može biti ukoliko nijeste određeno polje popunili sa traženim podacima (POLJE ZA UNOS JE OBAVEZNO) ili ako nijeste tačno upisali formu e-mail adrese ili broja telefona (E-MAIL ADRESA JE POGREŠNA).

11.

Proslijeđena prijava biće dostavljena na mail adresu Komore, mail adresu Platforme KFE i vašu mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja forme.

12.

Ukoliko imate problem pri popunjavanju forme i proslijeđivanju, molimo vas da nas kontaktirate…

Portal KFE - Cookie