Pomoć – Online predavanje / seminar – Modul 3

Kako da prisustvujem online predavanju - seminaru?

Da bi pristupili online predavanju – seminaru (edukativni modul 3) u okviru Platforme KFE, potrebno je da imate registrovan korisnički nalog koji je odobren i aktivan. Samo registrovani članovi imaju mogućnost da proslijede prijavu za online predavanje – seminar.

Nakon definisanog perioda za prijavu (do 28.06.2021. – 12:00 časova) ovlašćeno lice u FKCG dostaviće svim prijavljenim članovima putem prijavljenog e-maila (mail adrese) link za pristup Zoom predavanju (seminaru).

Članovi koji su se prijavili i koji uredno isprate predavanje i polože online test imaju pravo za sticanje bodova. Svi ostali članovi koji budu koristili link, a nijesu prijavljeni (evidentirani) neće imati pravo da im se dodjeli definisani broj bodova.

Portal KFE - Cookie